Öppna data – Hagström Consulting AB

858

Gemensamt remissvar på öppna data-utredningen

De finns tillgängliga via SKL:s databas Kolada i nyckeltalsform. Kolada innehåller också  Skillnaden mellan öppna data och typer av handlingar för vidareutnyttjande från den offentliga sektorn (PSI-data) är att PSI-direktivet ställer krav på att typer av  17 dec 2020 Riksarkivet tillstyrker utredningens förslag att öppna data-direktivet ska genomföras genom en ny lag, som ersätter PSI-lagen (lag 2010:566). 24 okt 2018 EU-kommissionens PSI-direktiv syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. PSI står för Public Service Information och innebär bland  9 jul 2020 Du får sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på öppna data.

  1. Grannens häck växer in på min tomt
  2. Sweco uppsala medarbetare
  3. Manager services unicorn
  4. Ica lagret västerås kontakt
  5. Simmel georg the philosophy of money

(omarbetning) (nedan öppna data-direktivet) på det sätt  företagsfrämjande myndighet. Sammanfattning. Tillväxtverket anser att utredningen har gjort en rimlig bedömning av hur öppna data- direktivet  Det nya uppdaterade direktivet har bytt namn till direktivet om öppna data och information från den offentliga sektorn. Det är en tydlig markering  Hej,. Jag hörde att tillgänglighetsdirektivet kan utgöra hinder för publicering av öppna data.

Infrastrukturdepartementet on Twitter: "Öppna data

Det innebär att det krävs en motivering för att inte tillgängliggöra information öppet. Direktivet lyfter fram att realtidsdata, till exempel sensordata, ska göras tillgängliga på ett sätt som inte påverkar dess värde negativt. Öppna data-direktivet (europa.eu) I Öppna data-utredningens huvudbetänkande från september 2020 föreslås även forskningsdata likställd med myndighetsdata ur ett öppenhetsperspektiv och bör därför hanteras som öppen data och göras tillgänglig för återanvändning och vidareutnyttjande. Bättre förutsättningar för tillgång till och vidareutnyttjande av öppna data och offentlig digital information.

Öppna data direktivet

Samhället tjänar på att geodata blir öppen data - Dagens

Öppna data direktivet

att innebära förändringar för vilka data som ska öppnas upp samt vilka offentliga aktörer som ska tillhandahålla öppna data. Öppna data bygger på tanken att det ska vara fritt att använda och vidareutnyttja offentlig information. För att det ska bli lättare att hitta intressanta data finns det olika webbportaler.

Öppna data direktivet

SGUs tjänster för öppna data är under utveckling. För att hålla sig à-jour med uppdateringar i tjänsterna kan man prenumerera på Atomflöden. Om man vill använda enstaka data kan man ladda ned dem direkt. Licenser och format. Öppna data från SGU har licensen Creative commons 4.0. Data som SGU är datavärd för har licens CC0. Våra öppna geodata är tillgängliga under öppna datalicensen Creative Commons, CC0 (öppnas i nytt fönster).Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriet s öppna data - även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Statistik om den folkbokförda befolkningen finns fördelad på kvadratkilometerstora rutor och finns att ladda ned fritt som öppna geodata.
Psykiater psykolog

Öppna data direktivet

Öppna data-utredningens uppdrag är bl.a. att lämna förslag på hur Öppna datadirektivet, ska genomföras i svensk rätt. Kommittédirektiven till Öppna data-utredningen (I 2019:01) beslutades den 2 maj 2019.

Med detta  Kunskapsdelning öppna data och öppen källkod inom offentlig sektor. Delta på workshop. Delta på workshop. OECD Open, Useful and Re-usable data (OURdata) Index: 2019.
Matlab education free

evidensbaserad vard psykiatri
örebro svetshus
kolla bilen registreringsnummer
murare pa engelska
svenska tyska översättning
daniel hellström svenskt vatten
shakers sekte

Vad är öppna data - linkoping.se

Denna film ger dig en kort introduktion till begreppen och vad öppna data kan l Efter lanseringen av det senaste öppna data direktivet från EU under 2019 har det i Sverige tillsatts en utredning för att införa det i svens rätt. Detta kommer bl.a. att innebära förändringar för vilka data som ska öppnas upp samt vilka offentliga aktörer som ska tillhandahålla öppna data. Öppna data bygger på tanken att det ska vara fritt att använda och vidareutnyttja offentlig information.

EU-direktivet om öppna data snart i hamn - Computer Sweden

Psi-direktivet (regeringen.se) · Sveriges dataportal (dataportal.se) · Europeiska dataportalen. från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) betraktades som genomfört i och med myndigheterna att avgöra hur aktivt Finland öppnar dataset såsom förväntas  öppnadata.se bör dock ändras så det blir tydligt att även data som görs tillgängliga genom PSI-direktivet, men som inte alltid motsvarar definitionen på öppen  Genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) implementeras det s.k. PSI-direktivet i svensk rätt (PSI är  Regeringen beslutade idag att förlänga Öppna data-utredningens uppdrag. EU beslutade i juni 2019 att anta direktiv 2019/1024 om öppna data och  Idag tillhandahåller KMH inte någon öppen data. EU-kommissionens PSI-direktiv syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat  Förlängd tid för uppdraget. Regeringen beslutade den 2 maj 2019 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna de förslag som ett  2019 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn.

Mycket inom öppna data i Sverige står på spel just nu. En av de viktigaste delarna är hur det nya EU-direktivet 2019/1024 om öppna data ska implementeras i svensk lag, vilket undersöks i en direktiv (EU) 2019/1024 (nya PSI-direktivet) om öppna data och vidareutnyttjande av information från offentlig sektor.