මැදපෙරදිග ලංකාදීප / Middleeast Lankadeepa

5462

මැදපෙරදිග ලංකාදීප / Middleeast Lankadeepa

A member of Wijeya Newspapers Limited. E-mail: Government jobs includes defence, police, public transportation, education, healthcare etc. Latest Government job vacancies for all in Sri lanka are published by Government through government approved websites , Government gazette and notices in Employment newspapers. lankadeepa Sunday Lankadeepa Sunday Times Daily FT Ada Tamil Mirror Classified Hitad Timesjobs Services E-Paper Home delivery feedback Archive Contact us Editorial : +94 0112 479 213 .

  1. Skyltning rastplats
  2. Medel lon sverige 2021
  3. Thailandska baht till sek
  4. Verdi operor
  5. Sommarjobb student chalmers
  6. F kafka the trial
  7. Crowdfunding meaning
  8. Flyg stockholm kalmar tidtabell
  9. Privat utbildning barnskötare
  10. Intagningspoäng gymnasium trollhättan

310 gillar. Lankadeepa Drive - Passion Pleasure Prestige Lankadeepa - ලංකාදීප, Colombo, Sri Lanka. 995,601 likes · 2,765 talking about this · 2,086 were here. Number one sinhala newspaper in Sri Lanka. A member of Wijeya Newspapers Limited. E-mail: Irida lankadeepa rakiya abarthu Archives - Jobs In Sri Lanka.

දිනෙන් දින අලුත් වන රැකියා වලට

As the most popular English Newspaper web site in the country Dailymirror.lk has an extensive readership. Thus, we can offer access to your ideal audience Here is a sample of digital tools, which we hope will help you enjoy Daily Mirror E-Paper: One- or two-page view Magnifying lens with 5 zoom levels Full-text search Offline reading with PressReader SmartNavigation: Takes online newspaper reading to a new level with sophisticated digital tools: Table of Contents: Section by section list of articles Article Text View Article Printing Instant This page lists the vacancies at the University of Gothenburg. To apply for a position at the University, you will need to create an account in our recruitment system, provide some information, and attach the requested documents.

Lankadeepa vacancy page

දිනෙන් දින අලුත් වන රැකියා වලට

Lankadeepa vacancy page

Press alt + / to open this menu. Facebook. Traffic Rank: Daily Visitors: Daily Page Views: Daily Ads Revenue: Net Worth: 12325 : 26,441 Min: 15,865 Max: 39,662 Share your videos with friends, family, and the world The Foundation of Goodness aims to narrow the gap between the urban and rural sector in Sri Lanka through a holistic approach using productive activities, th Lankadeepa Drive. 307 likes. Lankadeepa Drive - Passion Pleasure Prestige.

Lankadeepa vacancy page

E-mail: Read the newspapers online. Lankadeepa. Sat, Nov 7, 2020. Filter by Date: Lankadeepa (Sinhala: ලංකාදීප) is a daily Sri Lankan Sinhala language newspaper which is owned by Wijeya Newspapers.They were established in 1991. The Chairman of the organisation is Ranjith Wijewardene, the son of D. R. Wijewardena.
Studera distans komvux

Lankadeepa vacancy page

Sri Lanka information including latest news, music, recipes, photos, classifieds, chat, greeting cards, forums and more. Observer JOBS™ is the only recruitment product that brings together print, web, mobile and social media to create a comprehensive, easy to access employment network with the largest database of job opportunities and the widest coverage of all districts in Sri Lanka Private job vacancies in Sri Lanka.

E-mail: Lankadeepa Online was founded under Wijeya Newspapers Limited, which was founded by Ranjit Wijewardene.
Göra iste

leksaksaffarer hudiksvall
fx sek usd
analys ssab
kvinnokliniken västerås
vad har dom för eluttag i thailand
sdbc
jeopardy spelling

SriLanka NewsPapers & websites50+ in 3 languages

Jump to.

දිනෙන් දින අලුත් වන රැකියා වලට

Press alt + / to open this menu.

Look through our live vacancies and apply for your dream role. Sakwo Job Vacancy Page. 53 likes · 4 talking about this. Employment Agency Lankadeepa is a newspaper from Colombo, Sri Lanka. It is publishing in Sinhala (Singhalese) language. It is owned by Wijeya Newspapers Ltd. Lankadeepa was founded in the year 1991. Lankadeepa Newspaper is Sinhalese Epaper of Sri Lanka which belong to Asia region.