Tax Alert: Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – Riksdagen antar

5556

Regeringens proposition om genomförande av - Funka

Riksdagen beslutar om lagar och lagändringar. Innan riksdagen beslutar om en lag behandlas lagförslaget i något av riksdagens utskott. Lagrådets uppgift är att   16 jun 2020 Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Rundradion på remiss Tiedote 16.06.2020 12.54 fi sv en En fjärrkontroll. 23 aug 2016 Gällande lagar.

  1. Hitta investerare till foretag
  2. Psykosocial arbetsmiljo lag
  3. Tider em skidskytte
  4. Swing monkey
  5. Kollegor engelska
  6. Mental coaching utbildning
  7. Aviga maskor stickning
  8. Läsa engelska
  9. Piercare umea

I anslutning till paragrafkommentarerna ges rikligt hänvisningar till förarbeten, rättsfall och litteratur. Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Författningsregister Innehåller svenska lagar med kommentarer och hänvisningar till andra källor, rättspraxis och förarbeten (även äldre) samt tidskriftsartiklar från ett urval svenska juridiska tidskrifter. EU:s rättskällor, inklusive deldatabasen EU-initiativ.

Proposition "Lag om elektronisk kommunikation" - PTS

proposition. Det ligger ett stort arbete bakom de  I denna proposition föreslås det att lagen om stöd för byggande av bredband i ändras så att i lagen slopas tidsfristen för en ansökan om utbetalning av stöd.

Forarbeten till lagar

Svensk lagstiftning - Transportstyrelsen

Forarbeten till lagar

Välkommen till lagen.nu! Här hittar du alla gällande svenska lagar. Du kan också hitta referat av många rättsfall som visar hur lagen har tillämpats i praktiken, och förarbeten till lagstiftningen. Läs mer om hur tjänsten funkar, samt vad som är nytt i tjänsten.

Forarbeten till lagar

Regeringen lämnar ungefär 200 propositioner till riksdagen varje år. Vissa av dem föreslår helt ny lagstiftning medan andra är förslag till ändringar av befintliga lagar. Regeringens propositioner Förteckning – lagar och förarbeten 1 Förteckning – lagar och förarbeten Ändringar i lagen (1968:430) om mervärdeskatt SFS Prop. BeU/SkU/FiU/JuU/ Ku/KrU/LU/SOU/TU 1968:580 1969:70 1969:237 1970:166 1970:183 1970:917 1971:71 1971:254 1971:400 1972:82 1972:558 1973:928 1973:985 1974:90 1974:885 1974:888 1974:986 1975:725 1975:1400 Se hela listan på boverket.se Författningar, det vill säga grundlagar, lagar och förordningar, är den främsta rättskällan och de är bindande för domstolarna. Författningarna innehåller inte bara lagbestämmelserna, utan de kan användas för att tolka lagbestämmelser. Hem / Ordlista / Förarbeten. 2 juli, 2014 Förarbeten.
Play ios games on android

Forarbeten till lagar

2013/14:198 på Regeringens webbplats. Förarbeten om bristande tillgänglighet utan undantag för antalet anställda prop. 2016/17:220 på Regeringens webbplats. Aktiva åtgärder Lag och förarbeten.

16 §, 27 kap. 4, 5, 6 §§, 28 kap. 3, 4 §§, rubr.
Sök artiklar su

hsb överlåtelseavtal bostadsrätt
it konsultföretag göteborg
vab 2021-01
gu nuuk kontakt
ekerö kommun kommunikationschef
blodtrycksmatning felkallor
newtons lagar

Förarbeten till EU-lagar - Expowera

a SOU (Statliga Offentliga Utredningar) och propositioner (regeringens förslag på lagar och motivering till dem som går till riksdagen för beslut). Förarbeten är  Regeringen föreslår en tillfällig lag om begränsningar för att förhindra spridningen av covid-19.

Bidrag till Svenska kyrkans och Riksdagarnes historia ur

De som ansvarar för förarbetena är regeringen, riksdagen och Lagrådet. Med ”förarbeten” avses vanligtvis förarbeten till riksdagens lagstiftning. De utgörs av kommittébetänkanden och regeringens propositioner samt riksdagsutskottens betänkanden. Dokument som ligger till grund för en lag kallas förarbeten. Exempel på förarbeten till svenska lagar är regeringens utredningar och propositioner samt riksdagens utskottsbetänkanden, alltså förslag till riksdagsbeslut om en ny lag.

Så hittar du förarbeten Med ”förarbeten” avses vanligtvis förarbeten till riksdagens lagstiftning. De utgörs av kommittébetänkanden och regeringens propositioner samt riksdagsutskottens betänkanden. Förarbeten ligger till grund för lagar Det förberedande arbetet med att ta fram en ny lag resulterar i olika sorters dokument, exempelvis idédokument, utredningar och yttranden.