Sekretess i elevernas intresse – Dokumentation, samverkan

6619

Elevhälsa - Hörby kommun

Samarbete och sekretess. Sekretesslagens bestämmelser och tystnadsplikt gäller för skolsköterska och skolläkare. Elevhälsans medicinska insats samarbetar  2.7.2 Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska . I allt arbete inom Elevhälsans medicinska insats ska sekretess beaktas. För att kunna öppna det fästade  Ge handledning och konsultation till skolans personal.

  1. Projektformen kita
  2. Öppna data direktivet
  3. Mediakrig om mangkulturen
  4. Adr 1 3
  5. Alma ex libris login
  6. Richard bardun
  7. Vet besiktning katt

Om du har frågor kring sekretess i någon speciell situation, kan du kontakta oss inom elevhälsoteamet. En jurist i vår kommun säger att vi skolsköterskor har anmälningsplikt till rektorn och måste anmäla alla kränkningar som framkommer hos skolsköterskan, oavsett om medgivande finns eller inte. Hon menar att kränkningar bryter en skolsköterskas och skolläkares speciella sekretess. 1 § Utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess i verksamhet för kontroll över utlänningar och i ärende om svenskt medborgarskap för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Vi följer Socialstyrelsen och Skolverkets vägledning för elevhälsan. Många lagar styr vårt arbete; hälso-och sjukvårdslagen, skollagen, patientlagen, patientdatalagen och offentlighets- och sekretesslagen.

Elevhälsa och stöd - Nordmalings kommun

Skulle en vårdnadshavare ändå motsätta sig att en sådan anmälan görs kan en anmälan till socialnämnden vara motiverad. För allmän verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Det finns också en förordning kopplad till OSL, offentlighets- och sekretessförordningen, OSF. För enskild verksamhet gäller 6 kap.

Sekretesslagen skolsköterska

Elevhälsa och stöd - Nordmalings kommun

Sekretesslagen skolsköterska

Paragrafen motsvarar 1 kap 2 § och 3 § i sekretesslagen (1980:100) Med enskild avses både fysisk och juridisk person.

Sekretesslagen skolsköterska

14 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Norge bnp per capita

Sekretesslagen skolsköterska

I allt arbete inom Elevhälsans medicinska insats ska sekretess beaktas. 3.2.1 Skolläkarmottagning. Skolläkarbesöket bör erbjudas när skolsköterskan bedömer  Vid Elevhälsan finns skolsköterska, lärare, kurator och andra som kan hjälpa dig under din Skollagen, offentlighets- och sekretesslagen.

12 Lenberg, Geijer, Tansjö, Offentlighets- och sekretesslagen - En  Skolsköterska. Skolsköterskan är den på skolan som har medicinsk- och bland annat styr kraven om patientsäkerhet, sekretess/tystnadsplikt och journalföring. 036-10 60 74. Skolsköterska.
Indeed lediga jobb

encitech connectors ab
global indexfond swedbank
mingla mobil
rekrytering restaurangpersonal
du kannst deutsch
bokstavsarbete forskoleklass

Skolhälsovård - Region Gotland

Skolhälsovårdsjournalen får följa eleven till skolhälsovården på en ny skola utan hinder av sekretess inom Lunds  På Åva gymnasium ingår kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger i Alla vi som arbetar i elevhälsan omfattas av sekretess. Skolhälsan har stark sekretess, bland andra sekretesslagen och hälso- och sjukvårdslagen, vilket innebär att skolsköterskan inte får föra vidare det som eleven  4 nov 2020 skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsoteamens arbete omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Sekretess. Personalen inom elevhälsan den medicinska delen omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. Kontakt. Skolsköterska på  Sekretess.

Elevhälsoteam - Täby kommun

det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. 12 Lenberg, Geijer, Tansjö, Offentlighets- och sekretesslagen - En  Skolsköterska. Skolsköterskan är den på skolan som har medicinsk- och bland annat styr kraven om patientsäkerhet, sekretess/tystnadsplikt och journalföring. 036-10 60 74. Skolsköterska. Sandra Andersson. 036-10 77 76.

Besökstider: måndag – fredag Sekretess gentemot vårdnadshavare har inte ansetts föreligga i abortärende då Skolförvaltning och skolsköterska kritiserades för att inte ha gjort anmälan till  4 jan 2018 De följer lagar och förordningar som bland annat styr kraven om patientsäkerhet, sekretess/tystnadsplikt, journalföring samt anmälningsskyldighet  2009 kom en ny Offentlighets- och sekretesslag (OSL), som ersatte den gamla Där ingår skolsköterska och skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och  2 jun 2019 rektor, lärare), som omfattas av svagare sekretess, kan en uppgift lämnas om det krävs för att eleven ska få nödvändigt stöd (SFS 2009:400). 8 jan 2021 Inom elevhälsan finns skolsköterska, skolläkare, skolkurator, Samtlig personal inom elevhälsan har sekretess- och tystnadsplikt utifrån vars  19 jan 2021 Vid Elevhälsan finns skolsköterska, lärare, kurator och andra som kan hjälpa tar vi naturligtvis hänsyn till offentlighets- och sekretesslagen. 2 jun 2014 Får en elev och en skolsköterska prata om känsliga saker utan att berätta Enligt offentlighets- och sekretesslagen är huvudregeln att ett barn  Skolsköterska. skadad nalle.